Openingstijden

 

De speeltuin is elke dag toegankelijk van 9:00 tot 18:00 uur.
De toezichthouder is aanwezig op dinsdag en donderdag
van 11.00 - 17.00.

Speelregels
Alle kinderen tot 12 jaar, samen met hun ouders en/of begeleiders, zijn welkom in de speeltuin. De vrijwilligers van Speeltuin Klarenhof hebben uitsluitend algemeen toezicht. Volwassenen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kind(eren). Bezoekers van de speeltuin dienen de aanwijzingen van de Klarenhofmedewerkers op te volgen.

Regels in de speeltuin:

  • Geen alcohol meebrengen.
  • Gaarne niet roken.
  • Geen huisdieren meenemen in de speeltuin.
  • Afval graag in de vuilnisbakken deponeren.
  • Geen fietsen of brommers meenemen in de speeltuin. Kleine kinderfietsjes mogen wel.
  • Geen speeltoestellen of speelgoed langdurig bezet houden.
  • Geen geluidsoverlast veroorzaken.


Eigen risico
Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. Speeltuin Klarenhof en Welzijnsorganisatie Haarlem Effect zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, opgedaan in de speeltuin en indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen. Bij diefstal en/of ernstige misdragingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.