Geschiedenis

 
Geschiedenis buurt en speeltuin
De Leidsebuurt is gebouwd aan het einde van de 19de eeuw. Voorheen was het een veenpolder. Door een toename van de werkgelegenheid in de laatste helft van de negentiende eeuw nam de Haarlemse bevolking snel toe en ontstond er een groot tekort aan woningen. Er was vooral behoefte aan arbeiderswoningen. Eind 1800 en vooral begin 1900 is men begonnen met het bouwen van de eerste woningen in de Leidsebuurt. Kijk voor meer informatie op www.leidsebuurt.nl

Voormalig toezichthouder Carla Klippel heeft de recente geschiedenis van Klarenhof vanaf het besluit tot herinrichting beschreven voor het jaarverslag van Haarlem Effect. Dit stuk kunt u bij ons opvragen..